Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de ontwikkeling van een agro-ecologisch project op de site van de Zavelenberg (Sint-Agatha-Berchem) - Brussels Gewest.
In het kader van het proefproject BoerenBruxselPaysans heeft Leefmilieu Brussel zich ertoe verbonden een infrastructuur gelegen in Anderlecht, Ketelstraat 20 en 30, te renoveren en te activeren.
Projectoproep :  Vanaf januari is er plaats voor één nieuw groenteteeltproject op kleine oppervlakte.
Deze projectoproep wil één of meerdere agro-ecologische projecten de kans geven om op te starten op twee terreinen in Jette, met een totale oppervlakte van 0,81 hectares.
Leefmilieu Brussel lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor een project van tijdelijke bezetting op de Zavelenbergsite.