Projectoproep :  Vanaf januari is er plaats voor één nieuw groenteteeltproject op kleine oppervlakte.
Deze projectoproep wil één of meerdere agro-ecologische projecten de kans geven om op te starten op twee terreinen in Jette, met een totale oppervlakte van 0,81 hectares.
Leefmilieu Brussel lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor een project van tijdelijke bezetting op de Zavelenbergsite.