ANNULATIE – Toegang tot landbouwgrond in België

27/03/2020

  09:30 - 16:30


Door de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus zijn wij jammer genoeg genoodzaakt om onze workshop eind deze maand volledig af te gelasten.

Hartelijk bedankt voor uw enthousiasme, we stellen alles in het werk om de workshop toch te realiseren op een andere datum en met dezelfde ambitie. We houden u op de hoogte.
Tot zeer binnenkort !

PROGRAMMA ZOALS HET OORSPRONKELIJK VOORZIEN WAS

Lokale landbouwgrondstrategieën in de drie landsdelen, van onderuit en van de overheid.

       

  • 09h30 – 12h30

    Lezingen en parallelle workshopsessies.

  • 14h00 – 16h30

    Bezoek aan landbouwprojecten in Neerpede (Anderlecht).

INSCHRIJVEN

De problematiek van toegang tot grond voor de landbouw speelt in de drie landsdelen een sleutelrol in de ontwikkeling van duurzame voedselstrategieën. Tegelijk werken heel wat initiatieven rond dit thema, zowel van onderuit als vanuit de overheid, vaak in nieuwe samenwerkingen.

Denk bijvoorbeeld aan de Waalse “Observatoire du foncier agricole”, BoerenBruxselPaysans in Brussel, de Luikse “Ceinture Aliment-Terre”, de werkzaamheden van Leefmilieu Brussel, de Lokale grondenbank van de VLM, Terre-en-vue, De Landgenoten, Wervel, FIAN,…
Toegang tot grond in de stadsrand staat centraal in vele van deze strategieën, vanuit de ambitie om lokaal voedsel voor de stad te verzekeren.

Vaak wordt dit aangevuld met een uitgebreider scala aan ondersteunende infrastructuur en diensten die professionele landbouw in de stadsrand mogelijk maken, zoals toegang tot de lokale markt, toegang tot opleiding, toegang tot hulpbronnen, toegang tot arbeid,…

Tijdens deze workshop willen we ervaringen delen, instrumenten en experimenten verfijnen en lokale besturen en (semi-)publieke grondeigenaars warm maken voor dit verhaal.

Een uitgebreidere agenda en programma volgen nog, maar u kan alvast uw interesse laten blijken via bovenstaande inschrijvingslink.