De terugkeer van de boerkozen in Neerpede

Steeds meer Brusselaars willen biologische en lokale producten afkomstig van korte ketens. Dankzij de steun van de gemeente Anderlecht en Terre-en-vue, die samenwerken binnen het EFRO-project BoerenBruxselPaysans, komen er dit jaar twee nieuwe boerderijen bij in Brussel om aan deze stijgende vraag te voldoen. Op dinsdag 11 juni, om 14u30, zal Anderlechts burgemeester Eric Tomas een erfpachtovereenkomst ondertekenen in het gemeentehuis van Anderlecht.

Op de gemeentegronden in Neerpede, zijn zonet twee nieuwe boerderijen bijgekomen, namelijk RadisKale en Smala Farm. Dit kadert in het project BoerenBruxselPaysans dat gefinancierd wordt door het Gewest en Europa in het kader van het EFRO-fonds. Als partner, zal de gemeente Anderlecht 2ha grond ter beschikking stellen aan de coöperatieve Terre-en-vue op basis van een erfpachtovereenkomst van 27 jaar. Terre-en-vue zal deze terreinen ter beschikking stellen aan nieuwe groentekwekers die er vele verschillende soorten groenten, fruit, champignons, geneeskrachtige planten en kruiden zullen kweken.

Tot de jaren ‘70, was Brussel omringd door velden die voornamelijk door kleine tuinbouwers, namelijk Boerkozen, werden bewerkt. Deze bevonden zich voornamelijk in de Pedevallei in Anderlecht en teelden heel wat verschillende soorten groenten en fruit. Die verkochten ze op de Sint-Goriksmarkt, in het centrum van Brussel, waar de Brusselaars eten kwamen kopen.
Verschillende oorzaken hebben bijgedragen tot het geleidelijk verdwijnen van de landbouwers in Brussel: de bevolkingsgroei in Brussel en de stijgende vraag naar huisvesting en bouwgronden die hiermee gepaard gaan; het Gemeenschappelijk landbouwbeleid op Europees niveau dat productievere en dus grotere boerderijen voorzag; de opkomst van economische activiteiten die een grote oppervlakte vereisten; de veroudering van de economische modellen voor landbouw en de sterke prijsdaling van voedingsmiddelen door de gemondialiseerde markt.

Tegenwoordig innoveert de landbouwsector echter en wordt de hoofdstad een soort experimentele moestuin. De tuinbouwers testen een minder intensief gebruik van de grond, kweken met een levende bodem, micro-mechanisatie, hyperdiversificatie en combineren dit met nieuwe commercialiseringsmethoden rond korte ketens. RadisKale en Smala Farming zijn twee mooie voorbeelden van dit soort innovatie: beiden geven 6 personen de kans om een bezoldigde activiteit uit te oefenen op slechts 2 hectare grond.

Twee landbouwers maakten de voorbije jaren gebruik van de landbouwtestruimte “Graines de Paysans” die door vzw Le Début des Haricots werd ontwikkeld en beheerd. Ook dit project kadert binnen BoerenBruxselPaysans en maakt gebruik van gemeentegronden in Vogelzang. Een deel van de gronden die in de erfpachtovereenkomst werden opgenomen, wordt gebruikt en uitgerust in het kader van deze testruimte, maar kon dankzij de inspanningen van Le Début des Haricots worden vrijgemaakt.