Oproep voor de site van de Ketelboerderij

In het kader van het proefproject BoerenBruxselPaysans heeft Leefmilieu Brussel zich ertoe verbonden een infrastructuur gelegen in Anderlecht, Ketelstraat 20 en 30, te renoveren en te activeren.

Via l’activation de la ferme du Chaudron, Bruxelles Environnement vise à :

Door de activering van de Ketelboerderij wil Leefmilieu Brussel:

  • De doelstellingen van het project BoerenBruxselPaysans ondersteunen door professionals toegang te geven tot kwaliteitsvolle infrastructuren;
  • Een voorbeeldsite creëren op het vlak van voeding en ecologie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel in termen van gebruik en bestuur als toegang voor het publiek, naast die van architectuur;
  • Deelnemen aan de andere doelstellingen die Leefmilieu Brussel nastreeft op het vlak van het milieu: toegang tot kwaliteitsvolle groene ruimten, sensibilisering inzake ecologie in de voedingssector …
  • De sociale cohesie versterken door zich in te zetten voor sociale en professionele integratie.

PRAKTISCHE INFO

  • De huidige concessie wordt overeengekomen voor een duur van 10 jaar.
  • De volledige oproep kan je downloaden via deze link.
  • Deadline: NIEUWE DATUM: MAANDAG 5 APRIL om 10:00.

We herinneren eraan dat de deelname aan een plaatsbezoek verplicht is om een offerte te kunnen indienen. Een bijkomend bezoek kan op afspraak worden georganiseerd via:

Contactpersoon : Catherine Fierens ; telefoon : +32 2 5634407 ; e-mail : cfierens@environnement.brussels

Het bezoek moet plaatsvinden uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de indiening van de offertes en na de aanvraag van het bezoek moet een week worden voorzien voor de organisatie.