Tijdelijke bezetting Zavelenberg – Schapenwei

Leefmilieu Brussel lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor een project van tijdelijke bezetting op de Zavelenbergsite.

Doel van de oproep tot kandidaatstelling

Leefmilieu Brussel lanceert een oproep tot kandidaatstelling om in een eerste fase een project van tijdelijke bezetting te selecteren voor een fokkerijproject zodat schapen op het terrein kunnen grazen, wat noodzakelijk is voor het beheer van het terrein (herstel van de biodiversiteit en het landschap).

Een tweede bezettingsfase is gepland met het oog op het opzetten van een gediversifieerd, volledig en geïntegreerd agro-ecologisch project op het hele terrein (mogelijk een combinatie van tuinbouw, fruitteelt en veeteelt).

Context : De site van de Zavelenberg

De Zavelenberg is een semi-natuurlijke site in Brussel die erin geslaagd is om een agrarisch karakter – een overblijfsel van meerdere eeuwen – te behouden. Het is een van de laatste overblijfselen van het landbouwverleden van het Gewest in een gebied dat sterk verstedelijkt is geraakt. Deze geklasseerde site is ook een natuurreservaat en wordt gekenmerkt door zijn heuvelachtig landschap, weiden, hagen, bossen en wetlands in de vallei en herbergt een natuurlijke habitat en flora en fauna, die zeldzaam zijn in het Brussels Gewest.

De site is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt beheerd door Leefmilieu Brussel. Er wordt een samenwerking met Citydev ontwikkeld om de weidegang te ondersteunen door middel van de tijdelijke terbeschikkingstelling van gebouwen, die in deze oproep is opgenomen. 

Download de oproep tot kandidaatstelling