Zavelenberg – Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de ontwikkeling van een agro-ecologisch project op de site van de Zavelenberg (Sint-Agatha-Berchem) – Brussels Gewest.

De Zavelenberg is een semi-natuurlijke site in Brussel die zijn eeuwenoude agrarische karakter wist te behouden. Het is een van de laatste overblijfselen van het landbouwverleden van het Gewest in een gebied dat sterk verstedelijkt is geraakt.

Om de beheersdoelstellingen van de site te behalen en tegelijk bij te dragen tot de doelstellingen van het gewest op het vlak van duurzame voeding via de Good food-strategie, wil Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van een AGRO-ECOLOGISCH project op de site activeren.

Dit is een eerste stap vóór de lancering van een kandidatuuroproep om de dragers van het project te selecteren voor de langdurige ingebruikneming van de site. Het doel van deze oproep is om mensen bijeen te brengen die zich kandidaat kunnen stellen voor een moment van ontmoeting en een collectieve en constructieve dialoog rond het project. Er zal ook een bezoek aan de site worden voorgesteld.

PROCEDURE

  • 8 MAART 2021 : Lancering oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.
  • 24 MAART 2021 : Deadline indienen intentieverklaringen van de projecten.
  • 2 APRIL 2021 : Bezoek aan de site en uitwisselingsmoment.
  • TE BEPALEN : Oproep tot kandidatuurstelling.

DOWNLOAD

TOEGANG TOT HET DOSSIER MET DE BIJLAGEN