Projectoproep :  Vanaf januari is er plaats voor één nieuw groenteteeltproject op kleine oppervlakte.
Deze projectoproep wil één of meerdere agro-ecologische projecten de kans geven om op te starten op twee terreinen in Jette, met een totale oppervlakte van 0,81 hectares.