Agropolis

De publicatie AGROPOLIS, van een pilootproject naar een grootstedelijk voedselnetwerk vat 6 jaar BoerenBruxselPaysans samen en kijkt naar de toekomst.

BoerenBruxselPaysans, een toonaangevend project voor de overgang naar duurzame voeding in Brussel dat als doelstelling heeft projecten te doen bloeien rond de productie, verwerking en verdeling via korte ketens van lokaal, gezond en kwalitatief voedsel, dat toegankelijk is voor alle Brusselaars, werd opgestart in 2015 en loopt af in 2021 (op een paar investeringen na die doorlopen tot in 2023).

De publicatie AGROPOLIS is het concrete resultaat van een intense uitwisseling van ideeën in 2020, waarvan de programmering was gebaseerd op de belangrijkste vragen die naar voren kwamen uit de veldervaring van BBP en het onderzoek van Metrolab, twee projecten die gesteund worden door EFRO. Als het resultaat van een collectieve dynamiek van anticipatie is dit document bestemd voor al wie dagelijks het grondgebied beheert, en in het bijzonder voor de publieke overheden van de Brusselse grootstad.

Het vat de discussies van de cyclus samen, identificeert concrete actielijnen en doet aanbevelingen voor de structurele ontplooiing van agro-ecologie over het hele grondgebied van wat we het grootstedelijk voedselbekken zullen noemen.

Download het boek AGROPOLIS

Download de conclusies

CONTINUEZ VERS LA PUBLICATION EN FR GO TO THE ENGLISH PUBLICATION